- Đồng chí kế toán phụ trách thu chi, quyết toán các khoản thu chi trong trường, làm các chế độ, bảo hiểm y tế, bảo kiểm xã hội, làm lương hàng tháng, theo dõi phụ cấp thâm niên, tăng lương cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tính ăn hàng ngày. 

      - Đồng chí nhân viên y tế có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cân đo, lên biểu đồ, cập nhật các nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ kịp thời, phối hợp với y tế phường Tương Mai, Trung tâm y tế quận Hoàng Mai khi có dịch bệnh xảy ra. 

      - Đồng chí văn thư phụ trách theo dõi công văn đi, đến và lưu hồ sơ, soạn thảo văn bản, cập nhật thống kê báo cáo của nhà trường và một số công việc khác do đồng chí hiệu trưởng phân công. 

      - Tổ bảo vệ gồm 04 đồng chí có trách nhiệm trực theo ca bảo quản tài sản trong nhà trường, đóng mở cửa đúng giờ và thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công; 02 nhân viên lao công làm công tác chăm sóc vườn hoa cây cảnh, vệ sinh xung quanh trường, các phòng chức năng.