Thực hiện Thông báo số 2565/TB-UBND, ngày 25/10/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận ...