CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG TÌNH HÌNH VÀ DIỄN BIẾN MỚI CỦA DỊCH BỆNH

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp. Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 13 (số 13/CĐ-UBND) về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình và diễn biến mới của dịch bệnh. 


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 09 : 8.262